Loutky bez hranic, Praha
Kocour, myš a brambora

Víte, co se stane, když se hladový kocour potká s hladovou myškou a společně uloví škodolibou bramboru? A kdo je kuchař Petr? A kdo ukradl Mořské královně její poklad? To vše, a ještě více, se dozvíte v naší autorské loutkové dobrodružné pohádce.

Umělecká spolupráce – Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb a divadelní spolky Loutky bez hranic a Vzhůru nohama

Koniklec Suchomasty organizuje pro své klienty s mentálním postižením různorodé umělecké volnočasové aktivity: výtvarné dílny, divadlo, nový cirkus apod.

Divadlo Vzhůru nohama se dlouhodobě věnuje divadelní tvorbě s mentálně handicapovanými performery.

Spolek Loutky bez hranic rád přijímá tvůrčí výzvy všemožně překračující hranice tradičního loutkového divadla. A propojením těchto tří subjektů vznikla v lednu roku 2020 v Suchomastech malá divadelní skupina, jejíž prvním projektem je autorská loutková inscenace Kocour, myš a brambora.

 

Režie, dramaturgie: Dora Bouzková
Hudba: Marek Doubrava
Scéna a loutky: Zuzana Nováková Hilská
Lektor loutkové animace: Jiřina Vacková
Hrají: Jiřina Vacková, Jiřina Konešová, Jana Šilerová, Marek Semáč, Petr Schiller, Karel Komůrka

 

Vznik této inscenace finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, DAMU

 

Pro diváky od 3 let
Délka představení: 40 minut 

Hraje se 5. 11. 2023 v 13:00, Minor, malá scéna